กลุ่มนโยบายและแผน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
  
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
เว็บไซต์ สพท.ชบ.2

ข้อมูลโรงเรียน สพท.ชบ.2


รวมฐานข้อมูล


บุคลากร สพป.ชบ.2

แผนฯสพป.ชลบุรี เขต 2
รวมเว็บไซต์งานแผน
 สำนักนโยบายและแผน
 ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
 Data On Web
 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.
 สำนักติดตามและประเมินผล 
 สำนักเทคโนโลยีฯ สทร.
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงบประมาณ
 ระบบบริการข้อมูลประชากร
 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ 5
 ราชกิจจานุเบกษา
 แผนที่กรมทางหลวง
 สำนักงาน ก.พ.
 สำนักงาน สพร.
 ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 คุรุสภา
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
งานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
- WEB LINK -
หนังสือราชการ กลุ่มนโยบายและแผน


ข่าว / ประชาสัมพันธ์


หนังสือราชการ สพฐ. แจ้ง สพป.


ข่าวเด่นการศึกษา


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 3
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีรายงานการรับนักเรียน ปี 49
ระบบครุภัณฑ์การศึกษา
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Gis สพท.ชบ.2
รับ-ส่งเอกสาร
เรื่องที่น่าสนใจพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2549

ทดสอบระบบอินเทอร์เน็ต


หนังสือพิมพ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
สำนักงาน :ถนนพนัสนิคม-ทุ่งเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3847 4630 - 5 ต่อ รอง ผอ.เขต ดูแลกลุ่ม 121 เจ้าหน้าที่ 122 โทรสาร : 0 3847 4636  ผู้ดูแลระบบ : นางสาวธนสร  ดีศรี  mailto : glairung24@yahoo.com